تبلیغات
آموزش و سفارش طرح های حرفه ای - مطالب مطالب جالب
درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امكانات جانبی
 
اگر هیچ هنری ندارید اگر کاری ازتون بر نمیاد اگر توان کارای بزرگ رو ندارید می تونید خوب بشید !

یک انسان خوب و پاک همین خودش یک چیز بزرگه که همه چیز با این خوبی معنی پیدا می کنه...و ارزش:: مرتبط با: مطالب جالب ,
ن : mohammadali A.T
ت : پنجشنبه 9 آبان 1392
 کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت
کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت همه از مرگ می ترسند من از رفیق نامرد
* * * * * * * * * * * * *
جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی
چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل؟! تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم
بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند! علم بهتر است یا ثروت؟ هیچكدام فقط ذره ای معرفت
عیب رندان مكن ای زاهد پاكیزه سرشت
سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت
* * * * * * * * * * * * *
هر كجا محرم شدی، چشم از خیانت باز دار
چه بسا محرم با یك نقطه مجرم میشود
* * * * * * * * * * * * *
من از عقرب نمیترسم ولی از سوسك میترسم
من از دشمن نمیترسم ولی از دوست میترسم به درویشی قناعت كن كه سلطانی خطر دارد:: مرتبط با: مطالب جالب ,
:: برچسب‌ها: جملات پـشت كامیـونی ,
ن : mohammadali A.T
ت : چهارشنبه 8 آبان 1392
هفتم آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش کبیر میهن پرست سرزمین پارسها واژه کوروش یعنی "خورشیدوار". کور یعنی "خورشید" و وش یعنی "مانند کوروش بزرگ (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد)، همچنین معروف به کوروش دوم نخستین شاه و بنیان‌گذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی است. شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون، گسترش ت...مدن و غیره شناخته شده‌است؛ ایرانیان، کوروش را پدر و یونانیان، که وی سرزمین‌های ایشان را تسخیر کرده بود، او را سرور و قانونگذار می‌نامیدند. یهودیان این پادشاه را به منزله مسح ‌شده توسط پروردگار بشمار می‌آوردند، ضمن آنکه بابلیان او را مورد تأیید مردوک می‌دانستند. کوروش بزرگ : فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزای تنم قسمتی از خاک ایران شود هزاران درود بر پدر ایران زمین کوروش بزرگ خار چشم دشمنان ایران روز جهانی بزرگداشت کوروش بر ایرانیان خجسته برقرار باد ایران و ایرانی 


:: مرتبط با: مطالب جالب ,
ن : mohammadali A.T
ت : سه شنبه 7 آبان 1392

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ 4 ﺗﺎﺣﯿﻮﻭﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﺭﺧﺖ
ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﺮﻥ ﺑﺎﻻ
1 ﺷﯿﺮ
1 ﻣﯿﻤﻮﻥ
1 ﺯﺭﺍﻓﻪ

1 ﺳﻨﺠﺎﺏ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯿﺪﻥ ﯼ
ﻣﻮﺯ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﯿﺮﻥ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ.
ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﻨﯽ ﻛﺪﻭﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻩ؟
ﭘﺎﺳﺦ،ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮ :
ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ = ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺴﻞ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﯿﻤﻮﻥ = ﮔﯿﺞ ﻫﺴﺘﯽ
ﺯﺭﺍﻓﻪ = ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ
ﺳﻨﺠﺎﺏ = ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﯽ
ﭼﺮﺍ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻜﻪ :
ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﻛﻪ ﻣﻮﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ !!:: مرتبط با: مطالب جالب ,
ن : mohammadali A.T
ت : سه شنبه 7 آبان 1392
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﺑﯿﻨﻤﺖ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﺏ ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺳﻔﺖ ﻭ ﻗﻮﯼ
ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﭼﺸﻢ ﺑﯽ ﭘﻮﻻﻥ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ
ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻓﻘﯿﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻗﯿﻤﺘﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﭘُﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﺍﻏﻨﯿﺎ ﺳﻮﯼ ﻓِﺮﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ
ﺩﺭﺩ ﻣﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮊﯾﺎﻥ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻧﻮ
ﺗﻮ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﺩﺍﺭﺩ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺻﻐﺮﯼ ﻭ ﺁﺗﻘﯽ
ﺍﮐﺮﻡ ﻭ ﻣﺶ ﻣﻬﺪﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﻭ ﺳﺎﻭﻩ ﺍﯼ
ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﮔﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺯﻧﺖ ﺳﯿﺮﯼ ﻫﻨﻮﺯ
ﻫﺪﯾﻪ ﺍﺵ ﮐﻦ ﺑﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ
ﻣﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺍﺯ ﻭﺻﻒ ﺗﻮ
ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺣُﺴﻦ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﯾﺪ:: مرتبط با: مطالب جالب ,
:: برچسب‌ها: پراید ,
ن : mohammadali A.T
ت : دوشنبه 6 آبان 1392
 
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی